Poker, pokerodds och turens inverkan

Artikel av: Örjan

Poker är kanske världens mest komplexa spel. Det räcker inte med att se spelet från enbart en matematisk synvinkel utan det finns många andra faktorer som spelar in och är nödvändiga att ta hänsyn till för den som vill bli en framgångsrik spelare. Jämför vi poker med till exempel backgammon ser vi en tydlig skillnad. I backgammon finns nästan alltid ett drag som är det korrekta vid varje givet tillfälle, så är det inte i poker, speciellt inte i no limit. En spelare måste väga in hur motståndarna spelat i tidigare händer, deras spelstil, hur motståndarna uppfattar ens egen spelstil, den mentala statusen hos motståndarna och mycket mer. Dessa faktorer förändras hela tiden och det är därför det är svårt att skapa en robot som klarar av spelet till fullo – något som är fullt möjligt i exempelvis backgammon.
Men trots allt bygger poker i grunden på att förstå sannolikheter och att kunna kalkylera risk och utdelning efter slumpens irrvägar. Som jag sa finns mycket i spelet som bygger på annat än rena matematiska uträkningar, men för den som inte har någon känsla för hur sannolikhet fungerar kommer det bli svårt att bli en riktigt bra spelare.

I det långa loppet bygger inte poker på tur, tvärt om. Om två spelare, en sämre och än bättre, spelar i all evighet kommer den bättre spelaren att vinna. Det är helt säkert. Visst, det kan ta tid, men den bättre spelaren kommer att sluta som segrare. Därför ska du som spelare fokusera på att fatta rätt beslut i varje situation och erbjuda dina motståndare en möjlighet att göra misstag. Men det finns trots allt ett element av slump i poker vilket betyder att en bättre spelare inte vinner hela tiden.  Om vi jämför det med exempelvis schack ser vi en klar skillnad. I schack är det nästan omöjligt att slå en bättre spelare, i alla fall om man inte ligger precis efter i kunskap så att motståndaren kan ha en dålig dag och förlora på grund av det. 
Det viktiga är att komma ihåg att du inte vet när turen kommer att infalla, den finns bara i historien. Du ska inte syna när du vet att du ligger efter bara för att du ”tror” att du kommer träffa din hand. Istället ska du basera dina beslut på verkliga fakta, och ofta kan det vara till hjälp att kunna räkna lite på hur du ska agera vid olika tillfällen. I poker handlar det ofta om att kunna räkna pottodds.

Pottodds
Pottodds är ett sätt att räkna på vad chansen är att du kommer att träffa en hand och sedan jämföra det med vad det kostar att gå med samt avkastningen om handen sitter. Det kanske låter komplicerat men det är det inte. Låt mig ta ett handexempel och förklara närmare.
Säg att du spelar Texas hold’em och sitter med två spader på handen. När turn kommer ligger det två spader på bordet och du vet att du behöver ett till för färg. Hur stor är egentligen chansen att få färg? Låt oss räkna på hur många kort som kan hjälpa dig – dina ”outs”.
I en vanlig kortlek finns 13 spader och nu är fyra borta, två på bordet och två i din hand. Detta innebär att det finns 9 spader kvar i leken. Men det finns naturligtvis kort som inte hjälper dig. En kortlek har 52 kort. Fyra kort ligger på bordet och två är i din hand vilket gör att det är 46 kort kvar i leken som är okända. Av dessa vet vi att nio kort hjälper dig, och därför är det alltså 37 som inte gör det.
Nu kan vi ge ett odds på vad chansen är att du får färg: 9:37. Dividerar vi varje led får vi en mer lätthanterlig relation:  1:4. Detta betyder att du kommer få en färg var femte gång – du träffar en gång och missar fyra.
För att den här kunskapen ska bli värdefull i ett verkligt spel måste vi undersöka vad det kostar för dig att gå med. Säg att det ligger $500 i potten och din motståndare satsar $100. För att syna måste du lägga in $100 och du kan då ta hem den nuvarande potten på $600, oddset är alltså 100:600 eller 1:6.

När det inträffar att pottoddset är högre än oddset för att sätta handen ska du syna, det har helt enkelt positivt värde.  Gör du samma sak om och om igen kommer du gå plus och det är just det poker handlar om, att vinna i det långa loppet och inte att ha tur i en enskild hand.