Del 7 i pokerwebbs pokerskola

Vilken pokerhand är bäst?

Pokerhänder rankas efter nedanstående kombinationer i sjunkande ordning med bästa handen först/överst. Alla färger har samma värde, d.v.s. att hjärter inte är starkare än ruter t.ex.

Rankningen utgår från sannolikheten att bli tilldelat just en sådan hand i Texas Holdem.

Straight Flush (färgstege)
♠J, ♠T, ♠9, ♠8, ♠7

Fem kort i samma färg och i ordningsföljd. Om två eller fler spelare har färgstege så vinner den med högst kort. Ess får räknas som ett lågt kort som t.ex. i ♣A, ♣2, ♣3, ♣4, ♣5 (lägsta möjliga färgstege) eller som ett högt kort som i T, J, Q, K, A (högsta möjliga färgstege). Den högsta möjliga handen i poker är en färgstege från tio (T) till ess (A) och den har därför ett eget namn - Royal flush.
Odds: 1 av 65,000

Four of a Kind (fyrtal)
A, ♠A, A, ♣A

Fyra kort med samma valör. Fyra ess är det högsta fyrtal man kan ha, och slår alla andra fyrtal. Det femte kortet (som kallas för kicker) spelar här ingen roll.
Odds: 1 av 4,000

Full House (kåk)
J, J, ♠J, ♠5, ♣5

Tre kort av en valör och två kort av en annan valör. Om flera spelare har kåk så vinner den med de högsta tre.
Odds: 1 av 700

Flush (färg)
K, T, 8, 5, 4

Fem kort i samma färg som inte är i ordningsföljd. Den färg med högsta kortet vinner. Om flera har samma högsta kort så kollar man näst högsta o.s.v.
Odds: 1 av 500

Straight (stege)
J, ♣T, 9, ♠8, 7

Fem kort i ordningsföljd men i blandade färger. Högst stege vinner.
Odds: 1 av 250

Three of a Kind (triss)
9, ♣9, 9

Tre kort med samma valör. Högre triss vinner över lägre triss
Odds: 1 av 50

Two Pair (två par)
Q, ♠Q, T, ♣T

Två par av olika valörer plus ett kort med ytterligare en valör. Om flera spelare har två par så vinner den med det högsta paret. Om de högsta paren är lika jämför man det lägre paret. Skulle även dessa vara lika så jämför man det femte kortet.
Odds: 1 av 20

Pair (par)
J, ♠J

Två kort i samma valör. Om flera spelare har ett par så vinner högsta paret. Om även paren är lika vinner högsta övrigt kort. 
Odds: 1 på 2 1/3

No Pair (Inga av ovanstående kombinationer)
A, K, Q, J, 9
7, 5, 4, 3, 2

Händer utan några kort av samma valör, flera färger representerade och som inte är i ordningsföljd. Här gäller högst kort vinner. Om flera spelare har samma högsta kort jämför man det näst högsta o.s.v.

 

⇐ 6 - Sista-satsningsrundan 8 - Pokertermer: A–D ⇒